Dẫn đầu ngành làm đẹp.

Tại OQR, chúng tôi xây dựng văn hóa làm việc lý tưởng và khuyến khích sự cải tiến liên tục
với các thử nghiệm nhanh. Đặt ra các mục tiêu lớn và mang tính thách thức, OQR hy vọng sẽ tối ưu hóa việc
chăm sóc cơ thể, nâng cao chất lượng cuộc sống và trở thành doanh nghiệp được biết đến trong ngành.

Giá trị cốt lõi.

Sức Mạnh của con người phù hợp,
đúng người đúng việc

Tư duy tập thể 1+1 > 2

Thấu hiểu khách hàng
là yếu tố sống còn của công ty

Cam kết tôn trọng đạo đức,
chính trực trong mọi khía cạnh

Tăng trưởng bền vững là phương tiện
để đạt được mục tiêu đã đề ra